БАБ участва в кръгла маса за обсъждане на Наредба 5

13 април 2019
Коментари 0
Производител на: МЗХ, Участия
13 април 2019, Коментари 0

На 12 април в МЗХГ беше организирана кръгла маса с единствена точка обсъждане на спешни промени по Наредба 5  от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата за биологично производство, етикетиране, и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. Най-важните резултати от нея:

1.Исканията на биопроизводителите за спешни промени на изключително рестриктивни текстове ще бъдат изпълнени. До 18 април ще бъдат достъпни за обществено обсъждане, а след това ще се обнародва в Държавен вестник.

2.Ще се сформира работна група, която да прецизира всички останали текстове по същата наредба.

3.Ще се създаде Консултативен съвет по биологично земеделие, чиято роля ще бъде по максимално прозрачен начин да се правят промените в нормативната уредба, която касаe биологичното земеделиe и производство.

4.На сегашния етап от МЗХГ отказват да бъдат включени каквито и да било НПО в Междуведомствената комисия по биологично земеделиe, въпреки че всички беди, свързани с издаване/неиздаване на лицензи на сертифициращите фирми, както и отнемането на техните сертификати за акредитация, идват точно от нея. Претекст е, че ние сме страна и не бива да научаваме информацията, която се обсъжда там.

Предстои работа по останалите искания. Първото от тях, оставката на министъра и на всички, довели до хаоса в биоземеделието, все още няма индикация да се очаква. Това е достатъчно сериозна причина, за да останем в протестна готовност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *