До 19 август операторите и производителите на биологични продукти трябва да имат електронен подпис или ПИК

16 август 2019
Коментари 0
Производител на: МЗХ, Новини
16 август 2019, Коментари 0

В рубриката „Актуално” на официалния сайт на МЗХГ е публикувана много важна информация за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти

В текста, се казва:

Съгласно чл. 16а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти от Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) всеки оператор и/или подизпълнител, който произвежда, преработва, търгува, съхранява или внася биологични продукти следва да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите.

Потвърждаването следва да бъде извършено в срок до 10 календарни дни от създаването на профила или от промяна на вписаните обстоятелства в него. Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС следва да се налага глоба или имуществена санкция за непотвърждаване на информацията в срок.

За изпълнение на посочените задължения, съгласно чл. 16а, ал. 5 от ЗПООПЗПЕСследва да имате квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция по приходите.

Още от указанията: http://praktichnozemedelie.com/w/p/a/0/4/2514/bg#1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *