Запиши се за изучаване на специалност Биологично земеделие - сега

29 август 2014
Коментари 1
Производител на: Участия
29 август 2014, Коментари 1

logo_rza

Специалността Биологично земеделие подготвя специалисти със задълбочени познания относно принципите, методите и практиките на Биологичното земеделие в България и Европа.

Обучението е свързано с оптимално съчетаване на дисциплини отразяващи разнородни аспекти на съвременното земеделие.

Програмите по отделните дисциплини дават възможност за съчетаване на лекционен /теоретичен/ материал с практическа дейност осъществена чрез посещение на биологични ферми, биологични преработвателни предприятия и търговски организации на биологични продукти и др.

Основната образователна цел е студентите да получат:

Фундаментални теоретични знания и практически умения по биологично земеделие;
Умения и компетенции за възстановяване и поддържане на биологичното равновесие в агроекосистемите, почвеното плодородие, използване на агротехниката и опазване на околната среда от замърсяване;
Подготовка в изграждането им като консултанти, ръководители и организатори на експерти и производствени процеси;
Компетенции за прилагане на Европейските стандарти за производство и съхранение на биологична продукция, като необходимо изискване за високо качество и безопасност на продукцията и храните
Профилиращи дисциплини: Хранене на растенията и поддържане на почвеното плодородие,Екосъобразни сеитбообръщения, Агроекология и управление на агроекосистемите, Екологично законодателство, Биологични методи и средства за растителна защита, Структура и стопанисване на биологичната ферма,Биологично растениевъдство и биологично фуражопроизводство, Биологично овощарство, Биологично зеленчукопроизвоство , Биологично животновъдство, Стандартизация и означаване на биологично производство.

Студентите завършили специалността Биологично земеделие, ще могат да намерят реализация в консултантски организации на национално, областно и регионално ниво, структурите на Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”, на все по-увеличаващия се брой биологични производствени и преработвателни структури, както и в новосформираните научно-изследователски и преподавателски колективи в структурите на Министерство на образованието, БАН, технологични и търговски фирми и др.

One response on “Запиши се за изучаване на специалност Биологично земеделие – сега

  1. Христо Величков казва:

    Добра вечер. Имам запитване относно кандидатстване за специалността Биологично земеделие. По принцип съм завършил дентална медицина през 2011. Но се преориентирах от грижа за зъбите към грижа за Земята и храната. От тогава насетне съм активен в различни екологични кампании, предимно доброволчески – залесявания, паркови и планински почиствания, създаване на градска овощна и цветна градинка в Пловдиви пр. През последната една година бях доброволец в екологичен проект,към Европейската доброволческа служба, в южна Франция. Там работих в голяма овощна градина и също лозе, правихме натурално вино, консервирахме плодове и преоткривахме стари занаяти. Връзката ми със земята стана още по-силна.За това искам да изучавам по-задълбочено основите на биологичното земеделие. Интерсувам се какви са критериите за постъпване във Факултета, изискванията и нормите. Трябва ли да съм преминал бакълавър 4 години? Бих се радвал на подробна информация. Ако е възможно може да посетя на място факултета и да беседваме. БлагоДаря предварително.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *