За нас

Българска Асоциация Биопродукти (БАБ) е браншова организация, обединяваща производителитe, преработвателите и търговците на биологични суровини и продукти в България. Единствената подобна асоциация у нас. С членска маса, надхвърляща 280 сертифицирани фермери, преработватели, търговци, институти и фирми, БАБ е двигател и говорител на сектора на национално ниво.

От създаването си през 2009г. досега, БАБ работи за:

 • Утвърждаване на биологичните продукти на българския пазар
 • Защита на интересите на биоземеделците пред всички институции
 • Осъществяване на трайни връзки между производителите на биологични суровини и продукти в страната и чужбина
 • Изграждане на лоялна конкуренция между конвенционалния сектор и биосектора
 • Участие в работните групи по подготовка на законодателството, касаещо биологичното производство
 • Участие и организиране на изложения, фермерски пазари, и семинари, с цел популяризиран на биопродуктите и дейността на асоциацията.

Цел:

Още с учредяването си Асоциацията си постави задачата да представлява, подпомага и насърчава производителите на биологични продукти в България; да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общински органи, както и пред други органи и организации; да съдейства на своите членовете като производители на биологични продукти, за издигане на техния престиж и икономически напредък; да консултира, обучава и популяризира биологичното земеделие. Важна част от дейността на асоциацията е защитата на интересите на биоземеделците пред различните институции – съветване на членовете на асоциацията по отношение на правилата за прилагане на ПРСР относно биологично производство.

Кооперативност:

Член на всички работни групи, свързани с изменения на наредбите, имащи отношение към биоземеделието. БАБ беше член на Междуведомствената комисия по биологично земеделие от февруари 2013 г. Асоциацията е член на Работната група по Ос 2 на ПРСР. БАБ е член на тематичната работна група за разработване на новата ПРСР 2014-2020 г. и на Работна група за директните плащания 2014-2020г.
Член е на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г.

Член на Международната федерация на биоземеделските движения IFOAM от 2011г.  Председателят на Българска Асоциация Биопродукти, г-жа Албена Симеонова, бе член и на Борда на Европейската група на федерацията – IFOAM EU Group – за период от 2 години между 2014г. и 2016г.

Изложения:

БАБ участва в множество изложения и семинари през последните години, като по този начин популяризира дейността си, биоземеделието като цяло и рекламира дейността на своите членове.

В изминалите години БАБ е представяна със свой щанд на следните изложения:

 • Interfood & Drinks – Интер Експо Център, София, 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 11-14.11.2015г.

 • Bio & Eco – НДК, София, 17–20.11.2010г.

 • ФУДТЕХ – Международен панаир Пловдив, 23-26.02.2011г.

 • АГРА – Международен панаир Пловдив 2011г., 2012 г., 2013г., 2014 г., 2015г.

 • БИОАГРА- Международен панаир Пловдив, 24-28.02.2016г.

 • Зелена седмица в Берлин 2013г., 2014г.

 • BIOFACH, Нюрнберг, Германия, 2011г., 2013г., 2014г., 10-13.02.2016г.

 • Nordic Organic Foods Малмьо, Швеция 01-02.11.2015г.

 • FOODEXPO Херинг, Дания, 06-08.03.2016г.

 • AFD GAST Виена, Австрия, 03-05.04.2016г.

 • Еко Зона – НДК, София, 07-10.04.2011г.

 • Спорт и здравословен начин на живот, НДК, София, 10-14.10.2015г.