Стани наш член

Заявление за членство за физически лица

Свали като doc. файл

Заявление за членство за юридически лица

Свали като doc. файл

Членската маса на Българска Асоциация Бипордукти надхвърля 280 сертифицирани фермери, преработватели, търговци, институти и фирми.

Защо трябва да станеш един от нас?

Българска Асоциация Биопродукти (БАБ) цели развитие на биологичния сектор в България, утвърждаване и стабилизация на българските продукти на пазара, както у нас, така и зад граница. Нашите членове имат гарантирани:

  • Подкрепа на ръководството при възникване на проблем и сигурност, че той ще бъде изложен пред съответните държавни органи, за да може да се стигне до навременното му разрешаване.
  • Вътрешна мрежа от контакти между членовете, чрез която се намира по-лесно реализация на производството, създават се партньорства, полезни контакти и съответно се разширява мрежата от контакти на единичния производител.
  • БАБ участва със собствен щанд на редица големи и малки изложения в страната, фермерски пазари, панаири и др. Всеки един от нашите членове може да рекламира продукцията си на него.
  • Участие във всички проекти на БАБ, насочени към популяризиране на българското биопроизводство в чужбина ( Go, Get, Eat Organic).
  • Представителност и престиж. Гордост за БАБ е да бъде единствената браншова организация у нас, защитаваща биологичния сектор. Ето защо тя е добре позната и приемана навсякъде и мнението на нейните представители се взима под сериозно внимание при изготвянето на законодателство, наредби, директиви, при сформирането на работни групи.

Какви са условията?

За да бъдете част от Българска Асоциация Биопродукти трябва да бъдете сертифициран биологичен производител, преработвател, търговец, институт, фирма или да имате сключен договор за сертификация и да сте в период на преход.
Ако отговаряте на горното условие, трябва да подадете заявление за членство и да го изпратите попълнено заедно с копие от сертификационен документ на адрес bgbio.eu@abv.bg . То ще бъде разгледано по време на следващото заседание на Управителния съвет и при одобрение, от Асоциацията ще направят обратна връзка с Вас.

Членски внос: Еднократна встъпителна вноска от 40 лева, ежемесечна такава от 20 лева. При заплащане на сумата наведнъж за 12 месеца в началото на календарната година, се ползва 10% отстъпка.