Контакти

Българска Асоциация Биопродукти

Нашия адрес

гр.София, бул. Христо Ботев 48, ет 2, офис 204,

bgbio.eu@abv.bg,

0894 628287

 

Управителен съвет
Албена Симеонова – Председател – 0878215266
Веселина Ралчева – 0885000484 – член на УС
Милен Стоянов – 0899835313 – член на УС
Дойчин Ганев – 0886335033 – член на УС

 

Председател на Контролния съвет
Веселин Цветков – 0897316311

 

Технически секретар

Красимир Николов