МЗХГ няма да поднови разрешението на „Кю Сертификейшън“ АД за контрол на биологично производство

29 март 2019
Коментари 0
Производител на: Uncategorized
29 март 2019, Коментари 0

Всеки оператор на „Кю Сертификейшън“ АД трябва да сключи нов договор в едномесечен срок (до 30.04.2019 г.) с друго контролиращо лице и да уведоми Министерство на земеделието, храните и горите, тъй като разрешение № BG-BIO-03 от 31 март 2015 г. на „Кю Сертификейшън“ АД е валидно до 30.03.2019 г.

Новите договори с други контролиращи лица трябва да съдържат изрична клауза, че влизат в сила от 31.03.2019 г. без значение от датата, на която са сключени/подписани.

МЗХГ уведомява персонално контролиращите лица и операторите във връзка със Заповед  № РД 09-325/28.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите,  с която е отказал на „Кю Сертификейшън“  АД издаването на временно разрешение за осъществяване на дейност като контролиращо лице. Причината е, че комисия, след извършена административна проверка е установила непълноти и несъответствия в представената документация за издаване на временно разрешение.

56189973_2303122133292497_7985955056518168576_n

Съгласно нормативната уредба, когато непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определен срок, министърът на земеделието, храните и горите постановява отказ.

При прехвърляне на контрола към ново контролиращо лице, предишното не се освобождава  от отговорност и задължения. Съгласно чл. 92, параграф 2, алинея 2 от Регламент (ЕО) №889/2008 старото контролиращо лице следва задължително да предаде на следващото значимите елементи от контролната документация относно оператора, както и докладите, посочени в чл. 63, параграф 2, ал. 2 от същия регламент.

Съгласно чл. 55, ал. 2, т. 3 от Наредба № 5, контролиращите лица следва да следят за изпълнението на наложени мерки от Приложение № 3 на Наредба № 5 при преминаване на оператор, съответно подизпълнител, от едно контролиращо лице към друго.

Едно такова действие е удар по системата и би имало доста сериозни последствия. Ние работим в тази сфера от 2003 г. Ясен е начинът, по който работим, абсолютно коректно и прозрачно и в този момент единствено можем да благодарим на всички представители в сектора, които декларират подкрепата си към нас. Смятаме, че това е същинската оценка за нашата дейност. Ние имаме сертификат за акредитация и сме минали всички проверки без никакви забележки, посочиха от „Кю Сертификейшън“ АД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *