Нови промени в Наредба №4 за Мярка 11 „Биологично земеделие“

10 септември 2019
Коментари 0
Производител на: МЗХ, Новини
10 септември 2019, Коментари 0

На 5 септември 2019 г. е внесен за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“.

Срокът за коментар е съкратен на 14 дни, или до 19 септември 2019 г. Предложените промени са след представено искане от 13 контролиращи лица, получили разрешение да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство.

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ е заложено най-късно до 30 септември на петата година от поетия по мярка 11 ангажимент бенефициентите да имат издаден сертификат или писмено доказателство, което да удостоверява състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им и се предоставят за всеки от подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент, преминали периода на преход към биологично производство. В чл. 39 е указано, че кандидатите за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ прилагат копие на документ съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2  поне веднъж от поемане на задължението, най-късно до 30 октомври на петата година от поемане на същото.

Представителите на контролиращите лица са информирали, че голяма част от операторите в системата на контрол отглеждат редица култури, които плододават по-късно и съответно реколтата от тях се прибира най-рано през септември месец.

Предвид това за същите не е възможно контролиращото лице да издаде сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведена биологична продукция, съобразно сроковете по чл.33, ал.1, т.2.

При проведена среща на 4 септември 2019 г. с представители на Държавен фонд „Земеделие“, Министерство на земеделието, храните и горите и контролиращите лица, отново е изразена позиция на несъгласие от тяхна страна по отношение на така определените в наредбата срокове, като изложиха своите съображения, че запазването  на определените сроковете в наредбата ще възпрепятства голяма част от операторите, подпомагани по мярка 11 „Биологично земеделие“, да изпълнят изискванията, разписани в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В допълнение на срещата на 4-ти септември 2019 г. е поставен въпросът за редакция на чл. 33, ал. 1 от Наредба № 4 от 2015 г. и по-конкретно да се посочи, че количеството произведена продукция е общо според културата/продукта, а не отделно от всеки парцел/животно. Мотивите са, че искането за посочване на добивите от конкретен парцел или животни води до създаване на административна тежест. Това също е и предпоставка за допускане на технически грешки при въвеждане на конкретни добиви от всеки един парцел или животно при условие, че се сертифицира общото количество продукция.

След проведените разговори е взето решение сроковете за издаване на писмените доказателства да бъде удължен до 30 октомври. Удължен е и срокът за представянето им – до 30 ноември.

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. можете да прочетете ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *