Писмо от президентът на IFOAM EU до г-н Греков

31 май 2014
Коментари 0
Производител на: IFOAM EU, Писма
31 май 2014, Коментари 0

До проф. Димитър Греков Министър на земеделието и храните бул. Христо Ботев 55 1040 София, България Брюксел, 20.03.14 г. Относно: Спиране и намаляване на плащанията за биологично земеделие в България Уважаеми г-н министър, Ние от IFOAM EU в партньорство с българските биоземеделци, искаме да отбележим нашите притеснения, свързани с факта, че Министерството на земеделието и храните не възнамерява да подкрепя напълно биологичното земеделие през следващия програмен период 2014-2020 г. За сметка на това, се финансират и насърчават други неекологични производства и по-нискостепенни агро-екологични мерки (сеитбооборот). В момента пазара на биологични продукти в Европа за 2012 г. се оценява на 21.8 млрд. евро. България може да се възползва от нарастващото търсене от страна на потребителите в ЕС на биологично чисти продукти на пазара. Това допринася за развитието на икономиката в селските райони и създаването на работни места. Биоземеделците в България са 1.3% за 2012 година, което е значително под средното ниво за ЕС от 5.6%. Следователно подпомагането и насърчаването на това направление наистина е необходимо. Политиката, водена от Вас и от вашите служители, за следващите месеци, ще окажат влияние и в двата аспекта – запазване на стабилна производствена база от сертифицирани биопроизводители от една страна, и от друга страна нарастване на този сектор, чрез привличане на нови биоземеделци. Приносът на биологичното земеделие за създаване на обществени блага и възможността за развитие в селските райони, както и задоволяването на потребностите на потребителите в ЕС с висококачествени храни, са важни възможности, чрез които може да се покаже потенциалът на новата ОСП. По този начин се насърчават конвенционалните производители за преминаване към биологично производство. В резултат на Вашето решение за спиране на биологичните плащания през 2014 г. и тяхното намаляване през 2015 г. , се прави крачка назад в развитието на биологичното производство в България. Пропуска се възможност за насърчаване целия сектор, свързан с хранително-вкусовата промишленост и икономическо развитие в селските райони, и достигането на устойчивост в дадения сектор. Политиците играят важна роля, като засвидетелстват някаква ангажираност, свързана с дългосрочно развитие на сектора, както и техните планове за настоящи и нови програми, свързани с развитието на селските райони и биологичното земеделие. Ето защо ние призоваваме сериозно да преразгледате предложенията си, чрез повторна подкрепа за 2014г. и положите нови усилия, с които да гарантирате, че прилагането на новата ОСП ще подпомогне сегашните и новите биоземеделци и реализацията на тяхната продукция както на местно, така и на международно равнище, в периода 2014-2020г. С уважение,

Christopher Stopes, президент на IFOAM EU

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *