Прессъобщение: Среща - семинар, проведена между БАБ, експерти от МЗХ и представители на всички сертифициращи органи

22 юли 2016
Коментари 0
Производител на: МЗХ, Новини
22 юли 2016, Коментари 0

БАБ лого

21.07.2016
гр. София

Първата по рода си среща-семинар между представители на компетентното звено в МЗХ по въпросите за биологичното производство, Контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие с биологичното производство и представители на браншовата организация на производители, преработватели и търговци на биологични продукти и храни – Българска Асоциация Биопродукти, се проведе в хотел „Анел“, София.

Нели Вълева, старши експерт в Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“, отдел „Биологично растениевъдство и животновъдство“ откри форума с презентация, на която представи измененията и допълненията в Наредба № 1/2013 и Списък от мерки при нередности и нарушения. Обърна се специално внимание на промяната, която касае нови биологични оператори, а именно период на преход от конвенционално към биологично земеделие. След 01 октомври т.г. за начало на преходния период ще се счита заявяването на дейността в регистрите на Министерството на земеделието и храните, а не сключването на договор за сертифициране с контролното лице, както бе досега. Това е и единствената промяна, която ще има адапционен период от 3 месеца, всички останали влизат в сила веднага след официалното изменение на Наредба 1.

Последва дискусия, по време на която всички заинтересовани страни изложиха своите виждания и аргументи. От Министерството на земеделието и храните веднага откликнаха, като заявиха, че всички добре аргументирани предложения и становища са добре дошли и ще бъдат взети под внимание при изготвяне на измененията, тъй като целта на Наредбата да бъде полезна и практична за всички.

Обсъдиха се и най-важните проблеми, пред които се изправят както бенефициентите, така и контролиращите органи. Голяма част от тях, които са под юрисдикцията на Министерството на земеделието и храните бяха решени, други ще бъдат разглеждани допълнително, докато се стигне до изход, удоволетворяващ засегнатите страни. Разясни се, че при намаляване на преходния период, операторът трябва да събере всички необходими документи и доказателства и да ги предаде на контролиращия орган. Той от своя страна ги внася със заявление до министъра и в период от 1 месец трябва да получи отговор от институцията. Очаква се също в следващите 30 дни да излезе списъка с лаборатории, които имат право да анализират почвите на операторите. По един от най-наболелите проблеми на бенефициентите – сбъркани кодове на култури от страна на контролиращия орган – от Министерството заявиха, че решение има ако самите оператори проявят повече инициативност и настояват за проверка на информацията. По този начин всички грешки могат да се отстранят в периода, даден за коригиране. От своя страна БАБ, виждайки успеха на начинанието, предложи тези срещи да станат регулярни.
Изразена бе готовност от всички участващи в семинара да се направи още една среща, на която да има представители и от Държавен Фонд „Земеделие“, тъй като част от казусите изискват тяхна намеса, за да бъдат решени.

Българска Асоциация Биопродукти бе представена от трима от членовете на Управителния Съвет – Албена Симеонова, Милен Стоянов и Веселин Цветков; Руска Бонева, член на Контролния Съвет на организацията и редица свои членове.

Прессъобщението в медиите:

Fermer.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *