Резюме от проведена среща на 21.05.2018 г. в МЗХГ

22 май 2018
Коментари 0
Производител на: ДФЗ, МЗХ
22 май 2018, Коментари 0

Във връзка с планирани протестни действия от страна на биопроизводители, които не са получили плащания по мерки, МЗХГ инициира тематична среща за понеделник 21.05.2018 г.

Представители от страна на МЗХГ бяха министър Румен Порожанов, зам. министър Цветан Димитров, зам. министър Лозана Василева, зам. министър Вергиния Кръстева, директор на дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“ Антон Величков, изп. директор на ДФЗ Живко Живков, Силвия Русинова и др. експерти.

Присъствали на срещата от страна на БАБ: Веселина Ралчева, Милен Стоянов, Сузана Петрова, Дойчин Ганев, Мария Межинова, Таня Николова (Сдружение „Биологично пчеларство“), Кирилка Каналиева.

Министърът отбеляза, че е добре да се правят срещи с НПО по-регулярно, за да се обсъждат различни теми и да не се натрупват проблеми.

ПО ОТНОШЕНИЕ ЗАБАВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

Забавянето на плащанията е поради поискана справка от страна на ДФЗ от отдел „Биологично земеделие“ на МЗХ за биопроизводители с прекъсване на контрола през 2017 година. Според Антон Величков окончателно е завършена справката за лицата с прекъсвания при смяна на сертифициращ орган. Забавянето е заради бавното обработване на данните и откриване на несъответствия в подадените данни. Констатирани са прекъсвания в 152 броя от 5 хиляди биологични производители. Средно се случват на година до 1 000 броя производители да сменят сертифициращия орган по различни причини.

Веселина Ралчева попита защо се е наложила тази късно стартирана справка и припомни, че ситуацията ни връща в далечната 2010-та година, когато биопроизводителите не само не получаваха плащанията си по мярка 214, но бяха наказвани и по другите мерки. Така колегите конвенционални фермери получават плащания, а биологичните – НЕ.

В отговор Антон Величков информира, че има недостатъци в базата данни. Установили са се грешки и затова е довършвана. Стартирало е въвеждане на нова система на регистъра от юни месец, като тя ще бъде по-прецизна.

Цветан Димитров допълни, че също голямо влияние е оказала проверката от Европейската сметна палата и се надяват с новата Наредба да се затегне контролът над сертифициращите органи, откъдето идват грешките.

Министър Румен Порожанов потвърди, че има забавяне и предложи следващата година тази справка да се изготви още в началото на месец януари.

ДФЗ ще започнат работа още утре по подадените данни от МЗХГ

Изп. директор на ДФЗ Живко Живков подчерта, че се прави калкулация от външна фирма по зададен алгоритъм. Експертите от дирекция „Директни плащания“ работят и в събота и неделя, за да оторизират плащания в понеделник.

В момента се обработва мярка 10, която предстои да бъде платена изцяло до края на седмицата.

В понеделник и вторник другата седмица ще бъдат преведени средствата по НАТУРА.

Междувременно ще се обработва направената справка и ще се извършат плащания по мярка 11 и 214 от 1 до 10 юни 2018 г. Първи ще получат средствата си биологичните пчелари. При тях изчисленията са по лесни и затова стартират с тях. След това през няколко дни ще се плаща биологично растениевъдство по м.11 и 214 и бологично животновъдство до 11.06.2018г.

До края на юни 2018 г. ще се плати остатъкът от зелените плащания и обвързаната подкрепа за биологичните производители. Сумите ще бъдат получени с вторите изравнителни плащания по двете схеми. Изравнително плащане, също до края на юни, ще има и по СЕПП.

Веселина Ралчева подчерта, че насъбралото се напрежение в бранша е ескалирало и ако не започнат плащания в началото на месец юни ще има протести на 5 и 6 юни 2018 г.

Беше зададен и въпрос по отношение на жалбите по казуса с отказани плащания по мярка 10 „Редки сортове“. От МЗХГ отговориха, че са пристигнали над 40 броя жалби, на които в момента се отговаря. С отговорите ще се отменят уведомителните писма на ДФЗ. Не е било необходимо да се отказва плащане по ангажимента, а само изключване на надвишената. Всеки казус ще се придвижва индивидуално за плащане след издаване на отговор от министъра и след 1 юли.

ОТНОСНО ЛИПСАТА НА БЮДЖЕТ ПО МЯРКА 11

Установен е дефицит от 25 милиона лева по доклад от Лозана Василева, като това води до невъзможност за момента да се започнат нови ангажименти. Има и несигурност по отношение на средствата предвид промяната на културите всяка година и включването на повече култури с по-висока ставка (зеленчуци и трайни насаждения).

Оценката за мярка 10 е, че там има малък излишък до момента. Възможно е, обаче, този излишък да се поеме от увеличаване на животните в направление „Местни редки породи“, което е разрешено от наредбата.

БАБ предложи заявяване под условие, както се практикува в други държави-членки и са извършвани плащания след 2-3 години накуп.

Експертите са на мнение че това ще създаде още по-голяма несигурност и ще заложи голям дефицит в бъдещия програмен период по мярката за биоземеделие. Министърът обясни тенденцията за намаляване на бюджета, който е заложен вече за ОСП от ЕК и за България това намаление е 0,79%. Намалението се очаква да засегне по-сериозно 2-ри стълб.

Веселина Ралчева настоя да се намери решение, за да не се обезсърчават новите биопроизводители, както и тези, които имат успешно завършил ангажимент и са утвърдени вече биопроизводители.

Беше решено да се проведе нова среща през есента, на която да се анализира и новият прием на заявления. Дотогава се очаква от БАБ да предложат евентуални критерии, по които да се оценяват заявления в условията на ограничен бюджет. Да започне да се мисли за промяна в ставките и условията на кандидатстване и за следващ програмен период, за да се избегнат изкривяванията. Да се обмисли възможността за тавани по компенсаторните мерки на 2-ри стълб.

Писма за отказ на заявени нови ангажименти от 2017 г.

От ДФЗ потвърдиха , че са разпратени такива писма.

Възмущение изразиха представителите на БАБ, че много от производителите не са получили такива и дори са разбрали по време на новото очертаване, че са без одобрен ангажимент.

Имаше извинение от експертите, че ДФЗ изпълнява много функции и това се дължи на изнемогване от страна на служителите.

Внесено беше и писмо за корекция в ИСАК относно графа животни- отглеждани биологично, без да са заявени за подпомагане, за да не възникнат отново казуси.

От МЗХГ дадоха уверения, че относно това ще направят проучване доколко това е възможно

РАЗНИ

Зам. министър Цветан Димитров информира, че е готова Държавната помощ за превенция и контрол на вредителите в биологичните насаждения. От другата седмица се изпраща за нотификация. Ще се подпомагат биопроизводителите за ползване на разрешени препарати в биологичното земеделие за трайни насаждения, зеленчуци, лозя и етерично-маслени култури.

От БАБ изявиха желание да я прегледат преди нотификация и да изразят мнение.

Антон Величков информира, че е готова проектонаредбата за биологичното производство. Очаква се да се публикува за обществено обсъждане. Взети са предвид много от коментарите на БАБ, но ако има все още неприемливи текстове, ще очакват от нас конкретни предложения за промяна в текстовете.

На срещата закратко се появи и Ути Бъчваров, който беше доведен от министър Румен Порожанов с предложението да застъпим повече биопродукти в неговите предавания по БНТ и да направим реклама на сектора. Г-н Бъчваров изрази готовност да прави предавания с наши членове и наши продукти.

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *