Capital.bg: Държавата пося биохаос

5 април 2019
Коментари 0
Производител на: МЗХ, Новини
5 април 2019, Коментари 0

Земеделското министерство отне разрешителните на две биосертифициращи компании с неясни аргументи и по странна процедура

Яни Драгов – собственик на „Смарт органик“ – дистрибутор и производител на биохрани: Отнемането на разрешителното на „Австрия биогаранти“ – една от най-големите сертифициращи европейски фирми, беше много изненадващо и за мен лично необяснимо, а законът за биоземеделието след последните промени е тотално неадекватен и неприложим. Всичко това създава несигурност у предприемачите и ги отблъсква от биоземеделието, а това е сектор, в който възможностите на България са много големи.

Веселина Ралчева, биопроизводител и член на управителния съвет на Българска асоциация „Биопродукти“: Атмосферата в сектора се влоши през последните 5-6 месеца под претекст, че се затяга контролът. На практика се извършва тормоз над реални биопроизводители и сертифициращи организации, които си вършат съвестно работата и които работят в страната още от времето, когато нямаше субсидии, а биоземеделците се брояха на пръсти.

Пазарът на биопродукти в ЕС е над 30 млрд. евро и расте постоянно. В България секторът също цъфти: за десет години търговците и производителите в биосектора са се увеличили над 35 пъти, обработваемите по биологичен начин земи растат от малко над 30 хил. дка до над 880 хил. дка, което е създало пазар за между 200 и 300 млн. лв. годишно.

Отвъд числата обаче българското биопроизводство се блъска в проблеми. Първо, одити показаха, че в България години наред контролът е бил слаб. Вероятно като противодействие земеделското министерство започна хаотични действия: прекрати лицензите на две от общо 17 сертифициращи компании, но го направи със съмнителни аргументи, а преди това прие спорна наредба. И тъй като стрелбата е срещу едни от големите компании с много клиенти, съмненията в сектора са, че ведомството всъщност иска да пренареди пазара.

Слаб контрол

Производителите на биопродуктите по европейските правила се проверяват от сертифициращи компании, които трябва да гарантират, че продукцията се произвежда по правилата. Миналата година Сметната палата излезе с почти безпрецедентен доклад, в който се казва, че има съществени пропуски в контрола на сектора: от това, че не са извършвани никакви проверки в заведения с биохрани и онлайн търговия, до това, че са издавани разрешителни на сертифициращи компании без утвърдени правила и без да е ясно въобще дали отговорят на евроизискванията. Палатата дори излезе със заключение, че проверени на място биофермери са се стремели единствено да получат субсидия, а не да развиват такова производство, тъй като за отглежданите от тях растения не са полагани грижи.

Притеснителните констатации доведоха до реакция на ресорното земеделско министерство, което обяви серия от мерки – промени в законодателството, нов регистър за биосегмента, увеличен брой служители с контролни функции. Ефективно те започнаха да се прилагат в края на миналата година.

Първите жертви

Обещаният по-строг контрол върху биосегмента се видя в последните месеци по линия на сертифициращите компании. В първите три месеца на тази година изтичаха разрешителните на три от най-популярните компании на пазара: „Австрия био гаранти – клон България“, „КЮ сертификейшън“ и „“Балкан биосерт“, които трябваше да ги подновят. Земеделското министерство обаче отказа това за първите две компании, а третата засега е с временно разрешение.

„Австрия био гаранти“ е сред най-големите европейски сертифициращи организации и в България е имала около 300 клиенти. „КЮ сертификейшън“ е българска компания с италиански акционери, която работи в сектора от 16 години и има 492 клиента. В официално съобщение на министерството по казуса с „Австрия био гаранти“ се казва, че след проверка на фирмената документация за издаване на ново разрешение са установени „значителен брой непълноти и несъответствия“, които не са отстранени от контролиращата компания в законоустановения 7-дневен срок.

Подобен е казусът и с „КЮ сертификейшън“- за тях също бе съобщено, че имат непълноти в документацията. В писмен отговор до „Капитал“ от земеделското министерство съобщиха, че „КЮ сертификейшън“ е останала без разрешително, тъй като са открити несъответствия. Такива например били „липса на приложени доказателства за определяне на минималния обхват на вещества и продукти“ за растителна защита, които да бъдат изследвани в лаборатории спрямо изискванията. Ведомството твърди още, че е проведено интервю с трима от четиримата инспектори на компанията, при което са констатирани „непълноти в отговорите“ – „при подготовка за провеждане на инспекция, инспекторите не са посочили, че вземат предвид оценката от риск анализа за конкретния оператор“.

„Забележките към нас са смехотворни, безпочвени, формалистични. Става въпрос за различна интерпретация на законодателството от различните проверяващи. Такива са и мотивите за отказ, в тях няма никакви забележки относно реално извършваната дейност и начин на извършване на инспекции. Дори да приемем, че забележките са състоятелни, това не са грехове, които водят до най-тежката санкция – отнемане на разрешителното. Документацията, по която контролираме биопроизводителите, е представена в министерството още миналата година, качена е на сайта ни, но досега не сме имали обратна връзка от чиновниците, че нещо не е както трябва“, обясни пред „Капитал“ изп. директор на „КЮ сертификейшън“ Анна Карова. В момента компания се готви да обжалва в съда отказа за ново разрешение. А в официална позиция от дружеството твърдят, че държавни чиновници са карали биопроизводители да изберат конкурент за ден, а още преди решението неназована сертифицираща организация е атакувала с оферта клиентите им. „Ние виждаме в тези действия координирана и режисирана атака срещу нашето дружество с активно участие на държавните органи“, се твърди в становището на „КЮ сертификейшън“.

В свое писмо до производители управителят на „Аустрия био гаранти“ Ханс Матценбергер е съобщил, че компанията е кандидатствала за ново разрешение, представила е всички необходими документи, а одитът на агроведомството през ноември е бил успешен. „За съжаление с писмо от 22 януари министерството отправи към нас искане за отстраняване на нередности, за които не бяхме уведомени до момента, в срок от 7 дни. По причини от технически и експертен характер не сме в състояние да преработим с необходимата сериозност посочените несъответствия в такъв кратък срок“, посочва още той, допълвайки, че компанията е взела решение да не иска ново разрешение по тази причина.

Съмнения и затруднения

След отнемане на разрешителното на дадена компания земеделските стопани, които са нейни клиенти, трябва да сключат нов договор с друга контролираща организация. Ако не – автоматично губят статута си на биопроизводители и трябва да чакат нови 2 или 3 години, за да се водят отново биопроизводител. Дори да става въпрос за един ден без договор със сертифициращата организация…

Изборът на нов сертификатор води до загуба на пари за биопроизводителите и търговците, тъй като трябва да се направи промяна в етикетите, опаковките, документацията и др., където се изписва името на контролиращия орган.

Министерството сътвори и правен абсурд: в свои указания то даде едномесечен срок до 30 април на клиентите на „КЮ сертификейшън“, за да подпишат нов договор с друга сертифицираща фирма, в което е записано: „Новите договори трябва да съдържат изрична клауза, че влизат в сила от 31.03.2019 г., без значение от датата, на която са сключени.“ Така, освен че ведомството препоръчва договори със задна дата, то разрешава всеки от тези фермери в известен период на практика да не бъде проверяван.

„Процедурите за проверка на сертифициращите организации не са публични и не е ясно каква квалификация имат проверяващите чиновници“, каза Стоилко Апостолов, управител на фондация „Биоселена“. Според него проблем са също сроковете и времето, в което се правят проверките. „Защо в междуведомствената комисия, която проверява сертифициращите фирми, няма представител на неправителствения сектор. До 2013 г. нашата фондация беше член на тази комисия, после ни отстраниха. По света биоземеделието има успех, защото е публично. При нас не е“, обобщава д-р Стоилко Апостолов.

Кой губи

Отстранените биосертифициращи организации със сигурност губят бизнес, а някой от оставащите печели. „Решението е необяснимо, шокиращо и изненадващо и ни носи огромно уронване на престижа. Дори да спечелим в съда, ние ще претърпим големи щети, защото дори да си върнем разрешителното, ще загубим част от клиентите. За нас това е унищожаване на бизнес“, коментира Анна Карова.

„Мнозина в сектора смятат, че в тези действия на чиновниците са намесени бизнес интереси и че целта е прехвърляне на клиенти от една към друга фирма. Най-големият отрицателен ефект от действията на министерството е върху потребителя, който смята, че след като има скандали, има нещо нередно, и става скептичен към биопродуктите изобщо“, обобщава Апостолов.

Няма точни данни за пазара на сертифициращите компании в България, но от приходите на 17-те дружества, активни в този сегмент, може да се заключи, че той се движи между 10 и 15 млн. лв. годишно (някои от фирмите извършват различни дейности, не само биосертификация), като маржовете на печалба са високи. Значимостта на този бизнес е много по-висока, тъй като той се явява гарант за качеството на биопродукцията. То е важно за потребителите. Но разклаща и евросубсидията за сектора – сега тя е 102 млн. евро, но след 2020 г. се очаква да нарасне.

Проблем с наредба и за производителите

Земеделското министерство създаде напрежение и при производителите. Приети в края на миналата година промени в наредба предвиждат, че ако само в една партида биопродукция бъде намерено дори минимално количество от неразрешени за биопроизводството вещества, то още след излизането на лабораторните резултати контролният орган ще трябва да започне процедура по отнемане на биосертификата на цялото стопанство. Проблемът в случая е, че е възможно въпросното замърсяване да е единичен случай и да се дължи на външен източник, а не на опит за измама от самия производител. Текстовете обаче не правят разлика, заради което в бранша подготвят протести. От министерството твърдят, че се готвят промени в тези текстове, според които ще се отнема не сертификата на цялото стопанство, а само на конкретната партида.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *