11 май 2020
Коментари 0

БАБ настоява за удължаване на срока за приключване на заявленията за подпомагане

11 май 2020, Коментари 0

СТАНОВИЩЕ относно удължаването на срока за подаване на заявления за подпомагане от земеделските производители за Кампания 2020                     Уважаема г-жо Танева,                 […]


23 ноември 2019
Коментари 0

Един вкусен урок по География

23 ноември 2019, Коментари 0

  От 22 до 24 ноември Българска Асоциация Биопродукти участва  на изложението DiVino Taste в ИЕЦ със собствен специализиран гурме щанд за биопродукти. Тази […]


10 септември 2019
Коментари 0

Нови промени в Наредба №4 за Мярка 11 „Биологично земеделие“

10 септември 2019, Коментари 0

На 5 септември 2019 г. е внесен за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. […]


16 август 2019
Коментари 0

До 19 август операторите и производителите на биологични продукти трябва да имат електронен подпис или ПИК

16 август 2019, Коментари 0

В рубриката „Актуално” на официалния сайт на МЗХГ е публикувана много важна информация за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят […]


3 юли 2019
Коментари 0

БАБ популяризира биопродукти в Бургас

3 юли 2019, Коментари 0

Членове на Българска асоциация „Биопродукти“ ще представят продукцията си на 7 юли в Бургас в рамките на инциативата „Популяризиране на биопродукти, подпомагани по Програмата […]