Писмо МЗХГ

11 май 2020
Коментари 0

БАБ настоява за удължаване на срока за приключване на заявленията за подпомагане

11 май 2020, Коментари 0

СТАНОВИЩЕ относно удължаването на срока за подаване на заявления за подпомагане от земеделските производители за Кампания 2020                     Уважаема г-жо Танева,                 […]